Microsoft Office Specialists

2018 Microsoft Office Specialist National Winners at World Championship at Orlando USA.

Ekta Shah

Simran Shah

Amadeep Kaur

Rupal Vekaria

Everlyne Kigo

2017 Microsoft Office Specialist National Winners at World Championship at Disneyland California USA

Ghanshyam Parmar

Jaskiran Bhogal

Sahil Barot

Kajal Patel

Bhavin Kukadia

2016 Microsoft Office Specialist National Winners at World Championship at Florida USA

Bhavin Kukadia

Bhavik Halai

Nisha Chudasama

Ayesha Pirani

Moksha Kothari

2015 Microsoft Office Specialist National Winners at World Championship at Dallas, Texas.

Miral Notariya

Jatin Vaghela

Shudhanshu Sanagavarupu

Roocha Thakar

Rajesh Ketiya

Copyright © North Pole College 2019. All Rights Reserved.